Mina verktyg

Shamanska behandlingar

Läkning i energikroppen

Shamansk healing är ett kraftfullt sätt att rensa energikroppen från olika energetiska avtryck och återskapa ett flöde och en balans igen.

Human Design

Att lära känna sin egna design

Med hjälp av Human Design lär du dig hur du fungerar på ditt unika sätt och hur du bäst lever enligt din design.

Naturmedicin

Sambandet mellan kropp och själ

Att ha en förståelse om hur kroppen fungerar ger en möjlighet att stötta både kroppslig och själslig läkning.
Genom utbildningar inom alternativmedicin bibehåller jag en fokus på helheten.

Loading